• Type:
  • Genre:
  • Duration:
  • Average Rating:

Tips Hafazan Al Quran

Share

Al Quran adalah kitab suci dalam agama Islam. Kitab ini diyakini umat Islam sebagai wahyu (pesan ilahi) yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui perantara Malaikat Jibril. Al Quran merupakan pedoman utama dalam kehidupan umat Islam, mengandung ajaran moral, hukum, petunjuk, dan berbagai aspek kehidupan yang dianggap sebagai pedoman untuk mengarahkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

  • TH EP 1 : Kelebihan Menghafal Al-Quran

No reviews of Tips Hafazan Al Quran
Leave First Review

Reviews for Tips Hafazan Al Quran

There are currently no reviews for Tips Hafazan Al Quran
Scroll to top